Huisregels

Met het betreden van Funplaza verklaart de bezoeker zich akkoord met de huisregels zoals hieronder beschreven:
 • Wij hanteren een leeftijdsgrens van 21 jaar en ouder
 • Aanwijzingen gegeven door ons personeel zijn bindend
 • Wij kunnen u vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen
 • Iedere bezoeker ontvangt bij entree een dagpas
 • Wilt u bij vertrek uit Funplaza uw dagpas inleveren
 • Funplaza is te allen tijde bevoegd een entreeverbod op te leggen
 • Bij binnenkomst verzoeken wij u uw hoofddeksel af te nemen
 • Funplaza vraagt u algemeen geaccepteerde fatsoensnormen in acht te nemen
 • Het gebruik maken van meer dan twee spelersplaatsen is niet toegestaan.
 • Het meenemen van dranken/alcohol/etenswaren en huisdieren is niet toegestaan
 • Maximaal twee personen per speelplaats
 • Gebruik van foto/filmapparatuur is verboden
 • Speel niet boven uw budget
Funplaza wenst u veel speelplezier
Tegen bezwaren en/of geschillen voortvloeiend uit het deurbeleid of door aanwijzigen van FUNPLAZA medewerkers kan schriftelijk beroep worden aangetekend binnen 24 uur.